Erland Care Protective Skin 16×18 cm för läckageskador

Erland Care har utvecklat ett helt nytt silikonförband avsedd för stomivård och ömtålig hud. Det hudskyddande och absorberande förbandet med silikonhäfta är huvudsakligen anpassat för peristomala sår, men även bandagering av fistlar.

Effektiv vid läckageskador

Erland Care har utvecklat ett helt nytt silikonförband avsedd för stomivård och ömtålig hud. Det hudskyddande och absorberande förbandet med silikonhäfta är huvudsakligen anpassat för peristomala sår, men även bandagering av fistlar.

Förbandet möjliggör en säker och tät stomibandagering vid peristomala sår. Den utgör ett mellanskikt mellan stomiplattan och det peristomala såret/huden. Förbandet skyddar såret och skapar en god miljö för läkning. Förbandet är avsett att användas tillfälligt tills såret läkt och huden fått vila. Förbandet är oerhört följsamt, säkert och bekvämt att bära. Det gör att det även är anpassat för stomier med ojämnheter i huden peristomalt. Förbandet anpassar sig helt efter kroppens konturer.

Användning Stomi

Hudskador/irritationer

 • Läckageskador. Vid läckage av frätande avföring, som en snabb behandlingsmetod för att läka och skona den peristomala huden.

 • Exantem på grund av allergi eller okänd genes.

 • Infektioner, t.ex svamp

Peristomala sår

 • Trycksår, sår troligen orsakade av tryck oftast beroende på konvexanvändning.

 • Pyoderma gangrenosum är en ovanlig hudsjukdom som kan drabba främst de med en underliggande inflammatorisk sjukdom i t.ex tarmen IBD.
Bruksanvisning


Vidhäftning
1. Mät stomins/fistelns diameter. Markera hålstorleken på skyddspapperet på silikonförbandet där ni önskar hålet. Klipp noggrant till rätt hålstorlek. Hålet på förbandet ska klippas 0,5 cm större än diametern på stomin.

2. Rengör och torka huden så den är helt ren och torr.


3. Avlägsna den första delen av skyddsfilmen av förbandet, den del som skall sitta under stomin/fisteln

4. För att få en god passning ska vik silikonförbandet på mitten. Placera nedre delen häftytan av förbandet runt undersidan av stomin/fisteln. Stryk sedan den nedre delen på plats.

5. Vik upp över den andra delen av silikonförbandet över stomin/fisteln. Avlägsna samtidigt den andra delen av skyddsfilmen. Stryk med handen över hela förbandet så att den vidhäftar över hela ytan.

6. Placera nu stomibandaget/fistelpåsen ovanpå silikonförbandet.

Avlägsna bandageringen
1. Avlägsna silikonförbandet och stomibandaget/fistelpåsen samtidigt.

2. Börja upptill, dra varsamt silikonförbandet neråt, medan du samtidigt med andra handen håller emot mot huden. När du avlägsnar silikonförbandet följer stomibandaget/fistelpåsen samtidigt med.

Anpassa hålstorlek

Silikonförbandet är utan starthål så hål kan placeras helt efter önskemål och klippas till lämplig storlek och form allt efter behov. Förbandet kan därför appliceras situationsspecifikt och passar in även i trånga hudutrymmen. Det ger en säker passning runt varje enskild stomi/fistel.

Silikon

Häftmassan och kontaktytan mot såret och/eller huden utgörs av medicinsk silikon. Silikon är skonsamt och överlägset de flesta andra häftämne när det gäller hudvänlighet och vidhäftning.

 • Silikon är hypoallergent och har därmed en väldigt liten risk för allergiska reaktioner.
 • Silikon har hydrofoba egenskaper och bryts inte ner. Silikonet transporterar eventuella kroppsvätskor till superabsorbenten i förbandet.
 • Silikonbaserade förband är lämpligt för en atraumatisk och skonsam sårbehandling. Den kan enkelt avlägsnas utan trauma av ömtålig hud och vävnad i såret.
 • Silikon lämnar inga häftrester och torkar inte ut huden.
 • Silikon ger en direkt och mycket säker vidhäftning.
Absorption

Erland Cares silikonförband med superabsorbent absorberar snabbt och binder effektivt kroppsvätskor, såsom sårexudat etc., vilket leder till minskad risk för maceration eller frätskador och ger ett effektivt skydd för huden och möjliggör en effektiv läkning av peristomalt sår.

Den självhäftande silikonytan är 16,3×18,4 cm. Silikonytan är perforerad med mycket små hål över hela ytan, så absorbenten kan absorbera kroppsvätskor. Den absorberande sårdynan är 13,2×15,3 cm vilket ger flera fördelar:

 • Skyddar och har en absorberande funktion på ett stort område persitomalt

 • Stor absorptionskapacitet, upp till 150 ml

 • Ger ett tunt absorberande silikonförband. Vilket är avgörande för att få en god yttre häftyta för det sekundära bandaget som skall samla upp tarminnehåll eller urin från stomi eller fistel.
Tunt förband

Erland Care Protective Skin är ett mycket tunt absorberande silikonförband. Tjockleken är endast 2 mm vilket ska jämföras med många andra absorptionsförband som är +4 mm tjocka. Detta medför att man enkelt kan applicera exempelvis en stomipåse ovanpå förbandet.

Hål kan placeras helt efter önskemål och kan klippas  till anpassad storlek och form helt efter behov. Silikonförbandet kan appliceras situationsspecifikt och passar även i trånga hudutrymme. Klipp hålet ca 1 cm större än stomidiametern. Kombinera Protective Skin med en stomipåse med konvexitet med tryckets placering är så nära stomin som möjligt. Hydrokolloiden på plattan närmst stomin bör ha kontakt med huden för tätning, resterande del av plattan vidhäftas på Protective Skin.

Storlekar & Varunummer

Nedan finner du varunummer för Erland Care Protective Skin 16,2X18,4 cm.

Nedan finner du varunummerför Erland Care Protective Skin 16,2X18,4 cm. Vänd på telefonen, så får du en bättre överblick över tabellerna nedan!

FörbandSuperabsorbentTjocklekLev.art.nrVarunr (apotek)
16,2 x 18,4 cm14,7 x 16,9 cm2 mmMED PAD 0519730181

Andra omtyckta produkter

Aurum® Plus – Sluten stomipåse

Aurum® Plus – Tömbar stomipåse

Aurum® Plus – Urostomipåse