Flair Active Post-Op och Höga Flöden

Mångsidiga bandage användbara i olika situationer, förutom Postoperativt också för höga flöden, sår och fistlar.

Kom åt stomin utan att byta stomibandaget

Flair Active Post-Op och Höga Flöden är mångsidiga bandage som är mycket användbara i olika kliniska situationer.

Bandaget kännetecknas av:

  • Stor hudskyddsplatta, med uppklippbart hål 13-90 mm
  • Stor tömbar påse med genomskinlig framsida med öppningsbar luck eller delad framsida med beigt mjuk tyg på fram- och baksida
  • Utlopp typ urostomi som kan kopplas till uppsamlingspåse, sängpåse
  • Integrerat påslås av typ ileostomi, när utloppet klipps bort

Öppningsbar lucka eller delad framsida

Enkelt att komma åt utan byte

Öppningsbar inspektions- och interventionslucka i påsens framsida är enkel att öppna och stänga, och detta utan att stomin eller såret behöver vidröras eller utsättas för tryck. Möjligheten att via luckan intervenera i stomin, såret eller fisteln minskar antalet bandagebyten, vilket skonar huden och leder till besparingar. Luckans fastsättning mot ringen gör att luckan inte kan tappas bort eller kan trilla ner på golv eller annan smutsig miljö. På så vis undviks onödiga kostsamma byten.

Föredrar man utan luckan, finns den med delad framsida med mjukt beigt material som döljer påsens innehåll.

Utlopp för enkel dränering

Det ovala mjuka utloppet kan kopplas till uppsamlingspåsar, sängpåsar för en enkel dränering.

Integrerat påslås av typ ileostomi

När innehållet i påsen blir av mer fast karaktär eller då koagel eller partiklar större än ca 5 mm förekommer kan utloppet klippas bort. Kvar på påsen finns då ett integrerat påslås som
tillåter tömning av partiklar av fast karaktär. Påsen försluts enkelt genom att vika upp utloppet fyra gånger för att sedan över vika tyget så att kardborrebandet låses. Omvänt vid öppning, öppna kardborren och vik ut utloppet.

Hyperflex Plus™ hudskyddsplatta

Hudskyddsplattan (Hyperflex Plus™) ger ett utomordentligt gott hudskydd, stor följsamhet och säkerhet. Hudskyddsplattans form ger extra säkerhet, viktigt i situationer då den är utsatt för stor påfrestning. Plattan har en bärare av non-woven. Starthålet är 13 mm och det kan klippas till lämplig form och storlek, maximalt upp till 90 mm i största längdriktning. Skyddsfilmen till häftplattan bildar snett nertill en flik som gör den enkel att avlägsna när bandaget skall fästas på kroppen.

Komfortmaterial mot huden

Komfortmaterialet på baksidan av påsen är mycket mjukt och behagligt och ger bästa tänkbara komfort. Det minskar väsentligt risken för svettning under bandaget. Materialet är trots sin mjukhet fukt- och vattenavvisande. Detta gör att påsen kan bäras under lång tid. Plastmaterialet i påsen består av flerlagrad luktbarriärfilm.

Volymer och hålstorlek

Volymen är 630 ml med utlopp som kan kopplas till uppsamlingspåse, sängpåse. 410 ml med integrerat påslås typ ileostomi.

Hålstorlek är 13-90 mm, uppklippbar

Varunummer

Önskar du köpa in någon av dessa produkter till din avdelning hör av dig till oss!

Önskar du köpa in någon av dessa produkter till din avdelning hör av dig till oss! Vänd på telefonen, så får du en bättre överblick över tabellerna nedan!

ProduktLev.art.nrSesamnr (VGR)Varunr (apotek)
Post-Op med luckaXWOP71332 298
Höga Flöde med delad framsidaXPOP51332 283
Fem påsar per förpackning.

Andra omtyckta produkter

Aurum® Plus – Sluten stomipåse

Aurum® Plus – Tömbar stomipåse

Aurum® Plus – Urostomipåse