vit och gul förpackning innehållande Welland WBF hudskyddsbarriär och häftborttagning servetter.

Welland WBF – Hudskyddsbarriärfilm och häftborttagningsmedel No Sting

Welland WBF servett är är en långtidsverkande silikonbaserad hudskyddsbarriärfilm särskilt utvecklad för användning vid colostomi, ileostomi och urostomi. WBF skyddar huden mot frätande enzymer i avföring och kroppsvätskor och skonar huden vid avlägsnandet av häftor. En oskadad hud kring stomin främjar stomibandagets vidhäftning vilket i sin tur minskar risken för läckage och hudskador.

Skydda din hud

Welland WBF kan användas både som hudskyddsbarriärfilm och häftborttagningsmedel och har en helt silikonbaserad och alkoholfri formulering vilket medför att produkten är mycket hudvänlig.

WBF torkar genast efter applicering och på några sekunder bildas en klar och flexibel hinna som andas. Hinnan löses inte upp av vatten och bildar en bra yta för vidhäftning. Många upplever att hudskyddsplattan sitter bättre på huden med WBF.

Den skyddar mot frätande ämnen och hudslitage, svider inte och torkar inte ut huden. Silikonet bildar en mjuk, skyddande hinna som andas.

Den är också synnerligen effektiv för lösgöra häftor och häftrester från huden.

WBF ingår i högkostnadsskyddet för stomiopererade men är tyvärr inte upphandlad i Västra Götalandsregionen.

Om Welland WBF Hudskyddsbarriär

Om Welland WBF

WBFTM (Welland Barrier Film) är en långtidsverkande hudskyddsbarriär särskilt utvecklad för användning vid kolostomi, ileostomi och urostomi. WBF skyddar huden mot frätande enzymer i avföring och kroppsvätskor och skonar huden vid avlägsnandet av häftor. En oskadad hud kring stomin främjar stomibandagets vidhäftning vilket i sin tur minskar risken för läckage och hudskador. Welland WBF är också synnerligen effektivt vid borttagning av häftor och häftrester från huden.

WBF är en silikonbaserad formulering i våtservett för engångsbruk. Torkar genast efter applicering och på några sekunder bildas en klar och flexibel hinna som andas. Hinnan löses inte upp av vatten och bildar en bra yta för vidhäftning. WBF innehåller inte alkohol och orsakar ej sveda vid applicering på normal, röd, öm eller avskavd hud.

Bruksanvisning
 1. Ta ut våtservetten ur förpackningen.

 2. Stryk med våtservetten över huden som skall skyddas och/eller som skall rengöras på häftrester (torkar på några sekunder).

 3. Sätt stomibandaget som vanligt på huden.

 4. Den använda våtservetten liksom den tomma våtservettförpackningen avfallshanteras lämpligen tillsammans med förbrukad stomihäftplatta enligt anvisning för denna.


  OBS! Våtservetten eller dess förpackning får ej spolas ner i toaletten!
Användningsområden
 • Vid kolostomi, ileostomi och urostomi för applicering på huden runt stomin för att skydda (hudskyddsbarriär) mot urin, avföring eller andra kroppsvätskor och samtidigt bilda en bra yta för vidhäftning.

 • Applicering på andra hudpartier som behöver skyddas mot urin, feces eller andra kroppsvätskor.

 • Applicering till skydd på hudpartier som är utsatta för slitage med risk för hudstripping, t.ex. vid borttagande av tejp och liknande.

 • Effektivt lösningsmedel som underlättar avlägsnandet av stomihäftplattor, häftor och häftrester från huden, samtidigt som den bildar en skyddande barriärfilm på huden.
Egenskaper
 • Welland WBF bildar en långtidsverkande hudskyddsbarriärfilm.

 • Welland WBF Hudskyddsbarriär är särskilt lämplig för användning vid kolostomi, ileostomi och urostomi och för personer som är reservoaropererade.

 • Welland WBF Hudskyddsbarriär skyddar huden mot frätande enzymer i avföring och kroppsvätskor och skonar huden vid avlägsnandet av häftor.

 • Welland WBF Hudskyddsbarriär underlättar borttagning av häftor och häftrester från huden.

 • Hudskyddsbarriärfilmen löses inte upp av vatten och bildar en bra yta för vidhäftning.

 • Welland WBF Hudskyddsbarriär innehåller inte alkohol. Den orsakar ej sveda vid applicering på normal, röd, öm eller avskavd hud, och den torkar ej ut huden.

 • Upprepad applicering kan ske utan risk för pålagring eller klistrighet. Hudskyddet är mjukt och smidigt.

 • Welland WBF hudskyddsbarriär våtservett finns i två storlekar innehållande 1,7 resp 2,8 ml lösning.

 • Welland WBF hudskyddsbarriär våtservett 2,8 ml är steril och har flera användningsområden.

 • Welland WBF hudskyddsbarriär är enkel att använda, och lätt att ha med sig.
 • Welland WBF hudskyddsbarriär är ekonomisk i användning.
Två utföranden

En mindre våtservett (1,7 ml aktiv beståndsdel) är tillräcklig för både skydd och borttagning av häftrester vid stomi. Våtservetten strykes på huden vid byte av stomipåse/platta varigenom en skyddande hinna (barriärfilm) bildas. Samtidigt avlägsnas gamla häftrester från huden. Förpackning 50 st.

Varunummer 20 57 26 – (Lev.art.nr. WBF050)

En större våtservett (2,8 ml aktiv beståndsdel) som är steril. Denna är lämplig för skydd av större hudområden. Förpackning 30 st.

Varunummer 20 29 34 – (Lev.art.nr. WBF100)

Storlekar & Varunummer

Nedan finner du varunummer och storlekar för Welland WBF hudskyddsbarriär & häftborttagning.

Nedan finner du varunummer och storlekar för Welland WBF hudskyddsbarriär & häftborttagning. Vänd på telefonen, så får du en bättre överblick över tabellerna nedan!

BeredningsformFörpackningLev.art.nrVarunr (apotek)
Våtservett 1,7 ml50 stWBF050205726
Våtservett 2,8 ml30 stWBF100202934
WBF är tillgänglig inom högkostnadsskyddet. Tyvärr finns den ej tillgänglig under upphandlingen i Västra Götalandsregionen.

Andra omtyckta produkter

Aurum® Plus – Sluten stomipåse

Aurum® Plus – Tömbar stomipåse

Aurum® Plus – Urostomipåse