Vit och blå förpackning innehållande welland adhesive remover häftborttagning med ren medicinsk silikon.

Welland Adhesive Remover – Häftborttagning Våtservett

Welland Adhesive Remover häftborttagning är en silikonbaserad, alkoholfri formulering i våtservett och sprayflaska som underlättar avlägsnande av stomiplattor, häftor, sårförband och häftrester.

Effektivare Häftborttagning

Häftborttagningsmedel – No Sting

Welland Adhesive Remover, häftborttagningsmedel No Sting, är ett lösningsmedel för häftor som vida överträffar traditionella häftborttagningsmedel. Den aktiva beståndsdelen i Adhesive Remover är silikon.

Welland Adhesive Remover är ett synnerligen skonsamt och effektivt lösningsmedel som underlättar avlägsnandet av stomihäftplattor, häftor och häftrester från huden. Lösningen tar sig in under och lösgör häftan från huden, smärtfritt utan att orsaka mikroskopisk eller makroskopisk skada på huden. Låg ytspänning gör att medlet sprider sig effektivt i kontaktytan mellan häfta och hud. Bindningen mellan häfta och hud bryts, och häftan lossnar enkelt. Vid känslig hud förebygger Welland Adhesive Remover härigenom slitage, hudskador och bandageringssvårigheter.

Welland Adhesive Remover avlägsnar häftor utan att lämna några rester kvar på huden. Nytt eller redan använt förband kan fästas på huden igen redan inom någon minut. Med Welland Adhesive Remover kan man alltså lösgöra förbandet för att åter fästa den, vilket ibland är önskvärt för att korrigera bandagets placering. Härigenom möjliggör man en längre genomsnittlig användningstid. Welland Adhesive Remover orsakar ej sveda vid applicering på normal, röd, öm eller avskavd hud.

Welland Adhesive Remover finns i olika beredningsformer:
– Welland Adhesive Remover i våtservett
– Welland Adhesive Remover i spray

Sprayen är lämplig att använda vid svårighet att lösgöra större förband och är effektiva vid riktad applicering i liten mängd. Våtservetter är synnerligen lämpliga att använda när häftämnet lämnat rester kvar på huden. Våtservetten kan också användas för att underlätta losstagning av häftor. Detta genom att stryka servetten längs kanten av häftan.

Adhesive Remover servett och spray ingår i högkostnadsskyddet för stomiopererade och går att förskriva på apotekens varunummmer:

Enstyckförpackade våtservetter, förpackade om 50 stycken.
Varunummer 20 56 49

Sprayflaska (aerosol utan drivgas) om 50 ml.
Varunummer 73 53 60

Produktfördelar

Våtservett

 • Effektivt för att avlägsna häftor. Detta gäller de flesta typer av häftor.
 • Ny häfta eller platta omedelbart fästas på huden igen
 • Tas inte upp av kroppen, och är mycket skonsamt för huden
 • Svider inte vid applicering på röd, irriterad eller skadad hud
 • Torkar mycket snabbt, och lämnar inga rester
 • Ger inga fläckar på textilier
 • 100% silikon, utan tillsatser som alkohol och konserveringsmedel


Sprayflaska

 • Förekommer ingen drivgas i sprayflaskan
 • 100% av volymen består av aktiva beståndsdelen, dvs. 100% silikon utan tillsatser
 • 100% tömning av innehållet
 • Ingen kylande känsla vid tömning mot hud, då den ej innehåller drivgas
 • Kan användas i alla vinklar, 360 grader
Fördelar för vården

Avlägsnar häftor skonsamt och effektivt

Silikonbaserade häftborttagningsmedel är mest effektiva genom dess förmåga att breda ut sig på ytor. I kontaktpunkten mellan hudyta och häfta frigörs den låsning som häftan bildat i hudens fina ytstruktur.

Kostnadsbesparingar

Minskad vårdtid – går snabbt att avlägsna häftan avdunstar, och lämnar inga rester behöver ej tvättas av efteråt snabbt en torr yta så ny häfta kan omedelbart appliceras.

Effektivare vård – möjliggör att man kan korrigera en häfta som sitter fel och samma häfta kan   åter fästas minimerar risken för att skada sårkanter vid avlägsnande av häfta minskad risk för stripping av huden runt såret.

Bredare urval av sårförband – möjliggör att man kan välja de flesta typer av häftor, även de som sitter ”hårt” och skyddar såret bättre. Kan även nyttja biligare alternativ.

Fördelar för patient och vårdpersonal

Minskad smärta och lidande – barn och gamla med känslig hud kan det vara förknippat med stor smärta att avlägsna häftor t.ex. för avlägsna diabetessensorn.

Mindre skador – undvika stripping och skada läkande sår. Inte minst för  känslig hud för personer som står på kortison, strålas m.m.

Minskad oro – Så vården vågar använda alla typer av häftor för bästa sårvård. För vissa personer är det ångestladdat inför förbandsbyte. Med Adhesive Remover minskas oron.

Bruksanvisning
Våtservett:
 1. Ta ut våtservetten ur förpackningen. En liten rivanvisning finns på ena sidan av förpackningen.

 2. Stryk med våtservetten över huden rengöras från häftrester.

 3. Alternativt vik förpackningen diagonalt så att hörnet bildar en pip. Pressa samman förpackningen så att det droppar ur pipen, ner mellan plattan och huden. Plattan, sårförbandet eller häftan kommer nu långsamt lossna från huden. (SE EXEMPEL PÅ BILD NEDAN)
Spray
 1. Ta av hatten av sprayflaskan och riktamunstycket mot kanten av häftan, förbandet eller hudkyddsplattan.

 2. Spraya riktat i liten mängd och vänta några sekunder.

 3. Rengör och sätt på ny häfta, förband eller hudskyddsplatta

 4. Om huden behöver skyddas mot frätande kropsegna ämnen eller slitage kan man använda Welland WBF hudskyddsbarriärfilm.OBS! Våtservetten eller dess förpackning får ej spolas ner i toaletten!

Våtservett & Spray

Wellande Adhesive Remover, finns i två formuleringar, dels i våtservett och dels i sprayform.

Enstyckförpackade våtservetter, förpackade om 50 stycken.
Varunummer 20 56 49 (Artikelnr. WAD050)

Sprayflaska om 50 ml.
Varunummer 73 53 60 (Artikelnr. WAB050)

Storlekar & Varunummer

Nedan finner du varunummer och storlekar för Adhesive Remover häftborttagning.

Nedan finner du varunummer och storlekar för Adhesive Remover häftborttagning. . Vänd på telefonen, så får du en bättre överblick över tabellerna nedan!

BeredningsformFörpackningLev.art.nrVarunr (apotek)
Våtservett50 stWAD050205649
Spray1 stWAB050735360

Andra omtyckta produkter

vit och gul förpackning innehållande Welland WBF hudskyddsbarriär och häftborttagning servetter.

Welland WBF – Hudskyddsbarriärfilm och häftborttagningsmedel No Sting

En vit och blå sprayflaska innehållande ren medicinsk silikon för häftborttagning tillsammans och en förpackning.

Welland Adhesive Remover – Häftborttagning Spray

Hyperseal tätningsrungar, en stor och en lite mindtre.

Hyperseal hudskyddsring och tätningsring