vit och gul förpackning innehållande Welland WBF hudskyddsbarriär och häftborttagning servetter.

Welland WBF – Hudskyddsbarriärfilm och häftborttagningsmedel No Sting

Welland WBF servett är är en långtidsverkande silikonbaserad hudskyddsbarriärfilm. Skydda huden vid sår, stomi, diabetes, inkontinens, geriatrik m.fl. Applicering på andra hudpartier som behöver skyddas mot urin, feces eller andra kroppsvätskor. Applicering till skydd på hudpartier som är utsatta för slitage med risk för hudstripping, t.ex. vid borttagande av förband, tejp och liknande.

Skydda din hud

WBF är en mycket hudvänlig silikonbaserad hudskyddsbarriärfilm och ett effektivt häftborttagningsmedel. WBF skyddar huden mot frätande enzymer i avföring och kroppsvätskor vid inkontinens, skonar huden vid avlägsnandet av häftor. Används på irriterad hud och läng sårkanter.

Welland WBF är lämplig vid hudirritation förorsakat av inkontinens, slitage, nötning, friktion m.m., t.ex hos patienter med stomi, diabetes, sår och patienter med hudskador och ömtålig hud.

WBF är en silikonbaserad formulering i våtservett för engångsbruk. WBF torkar genast efter applicering och på några sekunder bildas en klar, och flexibel hinna som andas. Hinnan löses inte upp av vatten och bildar en bra yta för vidhäftning.

WBF är mycket hudvänlig och innehåller inte alkohol och orsakar ej sveda vid applicering på normal, röd, öm eller avskavd hud. Upprepad applicering kan ske utan risk för pålagring. Hudskyddet blir mjukt och smidigt.

Den skyddar mot frätande ämnen och hudslitage, svider inte och torkar inte ut huden. Silikonet bildar en mjuk, skyddande hinna som andas.

Den är också synnerligen effektiv för lösgöra häftor och häftrester från huden.

WBF ingår i högkostnadsskyddet för stomiopererade men finns tyvärr inte tillgänglig i Västra Götalandsregionens upphandling.

WBF är upphandlad inom sår och förbandsupphandlingar i flera regioner i Sverige.

Är ni intresserade av WBF för vård av era patienter. Kontakta oss gärna.

Om Welland WBF

Om Welland WBF

WBFTM (Welland Barrier Film) är en långtidsverkande hudskyddsbarriär. WBF skyddar huden mot frätande enzymer i avföring och kroppsvätskor och skonar huden vid avlägsnandet av häftor. Welland WBF är också synnerligen effektivt vid borttagning av häftor och häftrester från huden.

WBF är en silikonbaserad formulering i våtservett för engångsbruk. Torkar genast efter applicering och på några sekunder bildas en klar och flexibel hinna som andas. Hinnan löses inte upp av vatten och bildar en bra yta för vidhäftning. WBF innehåller inte alkohol och orsakar ej sveda vid applicering på normal, röd, öm eller avskavd hud.

Bruksanvisning
 1. Rengör området som skall skyddas.

 2. Ta ut våtservetten ur förpackningen.

 3. Stryk med våtservetten över huden som skall skyddas och/eller som skall rengöras på häftrester (torkar på några sekunder).

 4. Om lämpligt sätt på nytt förband på huden som är skadad eller skall skyddas.

 5. Den använda våtservetten liksom den tomma våtservettförpackningen avfallshanteras enligt anvisning för denna.


  OBS! Våtservetten eller dess förpackning får ej spolas ner i toaletten!
Användningsområden
 • Welland WBF används inom följande områden:
  Stomivård
  Diabetesvård
  Sårvård
  Barnsjukvård
  Vid inkontinens
  Geriatrik
  m.fl.

 • Applicering på andra hudpartier som behöver skyddas mot urin, feces eller andra kroppsvätskor.

 • Applicering till skydd på hudpartier som är utsatta för slitage med risk för hudstripping, t.ex. vid borttagande av tejp och liknande.

 • Effektivt lösningsmedel som underlättar avlägsnandet av stomihäftplattor, häftor och häftrester från huden, samtidigt som den bildar en skyddande barriärfilm på huden.
Egenskaper
 • Welland WBF bildar en långtidsverkande hudskyddsbarriärfilm.

 • Welland WBF Hudskyddsbarriär skyddar huden mot frätande enzymer i avföring och kroppsvätskor och skonar huden vid avlägsnandet av häftor.

 • Welland WBF Hudskyddsbarriär underlättar borttagning av häftor och häftrester från huden.

 • Hudskyddsbarriärfilmen löses inte upp av vatten och bildar en bra yta för vidhäftning.

 • Welland WBF Hudskyddsbarriär innehåller inte alkohol. Den orsakar ej sveda vid applicering på normal, röd, öm eller avskavd hud, och den torkar ej ut huden.

 • Upprepad applicering kan ske utan risk för pålagring eller klistrighet. Hudskyddet är mjukt och smidigt.

 • Welland WBF hudskyddsbarriär våtservett finns i två storlekar innehållande 1,7 resp 2,8 ml lösning.

 • Welland WBF hudskyddsbarriär våtservett 2,8 ml är steril och har flera användningsområden.

 • Welland WBF hudskyddsbarriär är enkel att använda, och lätt att ha med sig.
 • Welland WBF hudskyddsbarriär är ekonomisk i användning.
Två utföranden

En mindre våtservett (1,7 ml aktiv beståndsdel) är tillräcklig för både skydd och borttagning av häftrester. Våtservetten strykes på huden vid som skall skyddas varigenom en skyddande hinna (barriärfilm) bildas. Förpackning 50 st.

Varunummer 20 57 26 – (Lev.art.nr. WBF050)

En större våtservett (2,8 ml aktiv beståndsdel) som är steril. Denna är lämplig för skydd av större hudområden. Förpackning 30 st.

Varunummer 20 29 34 – (Lev.art.nr. WBF100)

Storlekar & Varunummer

Nedan finner du varunummer och storlekar för Welland WBF hudskyddsbarriär & häftborttagning.

Nedan finner du varunummer och storlekar för Welland WBF hudskyddsbarriär & häftborttagning. Vänd på telefonen, så får du en bättre överblick över tabellerna nedan!

BeredningsformFörpackningLev.art.nrVarunr (apotek)
Våtservett 1,7 ml50 stWBF050205726
Våtservett 2,8 ml30 stWBF100202934

WBF är tillgänglig inom högkostnadsskyddet. Tyvärr finns den ej tillgänglig under upphandlingen i Västra Götalandsregionen.

Andra omtyckta produkter

Vit och blå förpackning innehållande welland adhesive remover häftborttagning med ren medicinsk silikon.

Welland Adhesive Remover – Häftborttagning Våtservett

En vit och blå sprayflaska innehållande ren medicinsk silikon för häftborttagning tillsammans och en förpackning.

Welland Adhesive Remover – Häftborttagning Spray

Hyperseal tätningsrungar, en stor och en lite mindtre.

Hyperseal hudskyddsring och tätningsring